Po fiasku rozmów z udziałem zarzadu PGG i wiceministra w dniu 28.12.2021 r. organizacje związkowe przeszły do realizacji kolejnych warunków narzuconych przez ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i zwróciły się pismem do pracodawcy o udostępnienie list pracowników oraz wyznaczenie obserwatorów do przeprowadzenia referendum strajkowego . 

Poniżej załączamy komunikat Sztabu Protestacyjno-Strajkowego i pismo do zarządu PGG .

KOMUNIKAT

Pismo do zarządu PGG

 

 

Dodatkowe informacje