Zamieszczamy stanowisko Forum Związków Zawodowych a co za tym idzie także Porozumienia Związków Zawodowych "KADRA" w sprawie strategii "Polski Ład" które zostało przedstawione jeszcze na etapie konsultacji społecznych.

http://fzz.org.pl/stanowisko-fzz-ws-polskiego-ladu/

Dodatkowe informacje