Dzisiaj tj. 5.01.2022 r. odbyło się spotkanie organizacji związkowych które wystąpiły    w ostanim czasie ze  sporem zbiorowym do pracodawcy czyli PGG S.A. 

Organizacje te, mając na uwadze najwyższe dobro tej firmy, czyli wszystkich pracowników, skierowały do zarządu Polskiej Grupy Górniczej pisma w których wyrażają zgodę na połączenie sporów zbiorowych oraz zgodę na prowadzenie dalszych mediacji łącznie z udziałem przedstawicieli 13 organizacji a także informują                   o rozszerzeniu sztabu Protestacyjno-Strajkowego. Decyzje te, mają na wzgledzie nade wszystko doprowadzenie do ugody, która w możliwie najszybszym czasie  sprawi,        że pracownicy Polskiej Grupy Górniczej przestaną ponosić większe koszty pandemii        i obecnej sytuacji na rynku paliwowym, niż inne grupy społeczne i zawodowe.

Pismo Organizacji Związkowych o połączeniu mediacji 

Pismo informujące o rozszerzeniu Sztabu Protestacyjno-Strajkowego

 

Dodatkowe informacje