Publikujemy biuletyn Błyskawica - w skrócie opisujący

sytuację oraz dalszy tok prowadzenia akcji protestacyjnej

po niepowodzeniu mediacji z zarządem PGG S.A  w dniu

4 stycznia 2022 r.

Błyskawica 

Dodatkowe informacje