Komunikat oraz protokół rozbieżności po rozmowach w dniu 12.01.2022

Dzisiaj tj. 12 stycznia 2021 r. odbyło się drugie spotkanie z zarządem PGG S.A w obecności Pani Mediator. Rozmowy nie doprowadziły do porozumienia . 

Poniżej zamieszczamy protokół rozbieżności oraz komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego z tych mediacji.

Protkół                             

Komunikat