Dzisiaj tj. 12 stycznia 2021 r. odbyło

się drugie spotkanie z zarządem PGG S.A

w obecności Pani Mediator. Rozmowy

nie doprowadziły do porozumienia . 

Poniżej zamieszczamy protokół rozbieżności

oraz komunikat sztabu Protestacyjno-

Strajkowego z tych mediacji.

Protkół                             

Komunikat

Dodatkowe informacje