KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012

KADRA manifestuje w Warszawie

           14 listopada został ogłoszony przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych Europejskim Dniem Akcji i Solidarności na Rzecz Zatrudnienia i Europejskiej Solidarności Przeciwko Zaciskaniu Pasa.
W tym dniu akcje protestacyjne odbyły się w większości krajów europejskich, w tym także w Polsce. Ponad tysiąc związkowców reprezentujących dwie krajowe centrale związkowe – Forum Związków Zawodowych i OPZZ manifestowało swoje niezadowolenie z polityki rządu przed siedzibą resortu pracy w Warszawie. Protestowano pod hasłem:
   „TAK – dla godnej pracy i bezpieczeństwa socjalnego,
    NIE – dla biedy i odbierania praw pracowniczych."
Zdaniem związkowców pogłębia się kryzys społeczno-gospodarczy, pogarszają się prognozy gospodarcze na 2013 rok, rośnie liczba zwalnianych pracowników, a rząd nie robi nic, by te tendencje skutecznie zablokować. Wskazywano na rosnące bezrobocie, zatrudnianie osób na tzw. „umowach śmieciowych", blokowanie przez rząd konsumpcji wewnętrznej i prowadzenie pozorowanego dialogu społecznego. Domagano się godnej pracy i płacy. Dziś chcielibyśmy mieć takie uposażenie za pracę jak Grecy, Hiszpanie czy Portugalczycy mają na zasiłku dla bezrobotnych – mówili związkowcy.
Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka przemawiając do uczestników manifestacji powiedział: „...jako związek zawodowy wyrażamy solidarność w rozwiązywaniu problemów dotykających ludzi pracy z innych państw Europy. Są to problemy bliskie także nam, bo i nam rząd każe zaciskać pasa w imię nadrzędnego celu, jakim – w mniemaniu naszych decydentów – jest przestrzeganie dyscypliny budżetowej. To nas Polaków zmusza się do pracy na umowach śmieciowych, do sprzyjającego pracodawcom elastycznego czasu pracy, do pracy za płacę minimalną, dużo niższą niż w państwach Europy, a w końcu do pracy aż do śmierci lub wegetacji na głodowych emeryturach. Rząd przekonany o swojej nieomylności ignoruje wolę społeczeństwa..." W dalszej części swojego wystąpienia pytał, co rząd przez tyle lat zrobił dla tworzenia nowych miejsc pracy. - Kryzys kryzysem, ale trzeba tworzyć miejsca pracy, a nie ciąć koszty gdzie się da. Jeżeli będziemy mieli pracujących, to oni będą mieli pieniądze będą nakręcali ten biznes. A w tym zakresie nie robi się nic. Przewodniczący Chwałka odniósł się także do nieobecności NSZZ „Solidarność" na manifestacji. Wyjaśnił, że wybrała ona inną formę swoich postulatów.- Chcą nagłośnić te problemy w mediach, w spotach. Uważam, że w takim dniu jak dzisiaj powinni być tu wszyscy.
Do tematu miejsc pracy nawiązał także w swoim wystąpieniu Przewodniczący OPZZ Jan Guz, który stwierdził: - Premier ostatnio mówił, ze nie pozwoli zlikwidować żadnego miejsca pracy, a na Śląsku do zwolnienia jest już 2 tys. kolejarzy. W zakładach metalowych, w górnictwie, w energetyce wszędzie zapowiada się zwolnienia, wszędzie likwiduje się miejsca pracy, a pana premiera nie ma.
Do manifestujących wyszedł Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej, któremu Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka wraz z Przewodniczącym OPZZ Janem Guzem, wręczył petycję. Odbierając ją minister mówił, że poważnie traktuje dialog społeczny, liczy na to, że propozycje przedstawione przez FZZ i OPZZ będą podstawą do rozmowy w ramach Komisji Trójstronnej. Zaznaczył, że z szacunkiem podchodzi do manifestacji, w której związkowcy solidaryzują się ze związkowcami z Europy. Jak zaznaczył szef resortu pracy, głos manifestujących jest słyszalny.
Wśród 700 związkowców reprezentujących Forum Związków Zawodowych znaczącą grupę stanowili członkowie Porozumienia Związków Zawodowych KADRA, a wśród nich członkowie Kadry Kompanii Węglowej.

- Deklaracja przyjęta przez Komitet Wykonawczy EKZZ
- Oświadczenie reprezentatywnych central związkowych FZZ i OPZZ z 14 listopada 2012 r
w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.

 

1

 

Pozostałe zdjęcia - link

Oświadczenie FZZ OPZZ - link

Dzień Akcji i Solidarności EKZZ - link