MZZ KADRA GÓRNICTWO

Pismo MKPS do Komisarza UE

Zamieszczamy pismo Międzyzakładowgo Komitetu

Protestacyjno- Strajkowego do Oliviera Guersenta

dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej

ds. Konkurencji UE w sprawie zgody na udział

przedstawicieli strony społecznej w procesie

notyfikacji "Umowy Społecznej" .

 

Pismo

Dodatkowe informacje