Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dzisiaj tj. 15 lutego 2021 r.
 
odbyło się spotkanie związków zawodowych  z zarządem PGG S.A .
 
Tematem rozmów był wzrost wynagrodzeń pracowników w 2022 r .  
 
Na wstępie została podtrzymana przez zarząd propozycja wzrostu
 
wynagrodzeń  w wysokości 7,5%   od bazy 8200 zł , na co  strona
 
społeczna nie wyraziła zgody jednocześnie proponując
 
by współczynnik ten podnieść do   10 %. 
 
W wyniku rozbieżności zdań spotkanie zakończono i uzgodniono,
 
że następne spotkanie negocjacyjne odbędzie się  w piątek 
 
tj. 18 lutego o godz. 12.00 .

Dodatkowe informacje