Publikujemy treść aneksu do porozumienia z 23 kwietnia

2018 r. zmieniające wysokość dodatku do dniówki

przepracowanej które nie zostało podpisane przez

MZZ KADRA Górnictwo w dniu. 22.02.2022 r.

 

Treść aneksu

 

Dodatkowe informacje