Publikujemy pismo przewodniczącego MZZ KADRA

Górnictwo Krzysztofa Stanisławskiego                     

do Podsekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu           

ds. transformacji spółek energetycznych                 

i górnictwa węglowego Piotra Pyzika.

 

Treść pisma

Dodatkowe informacje