18 marca 2022 r. został podpisany przez wszystkie

strony aneks do Umowy Społecznej dotyczący

mechanizmów waloryzacyjno-indeksacyjnych

przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń

który zmieszczamy w linku poniżej .

 

Aneks do Umowy Społecznej

Dodatkowe informacje