Publikujemy     pismo     przewodniczącego    MZZ   KADRA 

Górnictwo do prezesa  PGG S. A. wzywające   do  bezzwłocznego                                                                                                                            spotkania   związków  zawodowych   celem   podjęcia   prac   nad 

wprowadzeniem współczynnikowego regulaminu wynagradzania .   

 

Pisma

 

 

Dodatkowe informacje