9 czerwca 2022 r. Sejm dokonał nowelizacji Prawa geologicznego      i górniczego oraz ustawy emerytalnej górników.

Zmiany dotyczą Specjalistycznego Urzęgu Górniczego który zostaje zlikwidowany a jego zadania i kompetencje przejmie Wyższy Urząd Górniczy . Pracownicy  wykonujący  obowiązki  służbowe     dotychczas w   SUG   otrzymają   stanowiska  w  Wyższym  Urzędzie  Górniczym . Zmiany te są uzasadniane zmniejszającą się ilością zakładów górniczych a co za tym idzie malejącą liczbą objektów podlegających nadzorowi i kontroli Prezesa SUG oraz  nie pełnym wykorzystaniem zasobów organizacyjnych i kadrowych.

Najważniejszą zmianą w ustawie emerytalnej jest dodanie definicji odkrywki, kopalni oraz przodka co ma według ustawodawcy uporządkować sprawy w przedmiocie przyznawania rent i emerytur górniczych głównie pracownikom zakładów węgla brunatnego .

 

Dodatkowe informacje