Komentarz Krzysztofa Stanisławskiego

W dniu 27 czerwca 2022 roku większość organizacji związkowych  działających    w    Polskiej   Grupie  Górniczej   wystosowało   pismo  / w załączeniu / do zarządu domagając się urealnienia wynagrodzeń pracowników   naszej   spółki.   Pismo należy traktować   jako  impuls  do  rozpoczęcia  głębszej  dyskusji  na temat funkcjonowania PGG S.A. w chwili obecnej i w przyszłości.

            Z jednej strony rządzący twierdzą, że Umowa społeczna określająca sposób funkcjonowania górnictwa obowiązuje i jest obecnie notyfikowana. Z drugiej strony zarządzający naszą spółką łamią    wszystkie   zasady    zapisane  w    Umowie    oprócz  jednej  – nie przyjmują nowych pracowników. Próbują bez nowych pracowników, bez strategicznych inwestycji zwiększyć ilość wydobytego   węgla . Pracujemy  ,   niezgodnie  z  polskim   prawem w  warunkach  szczególnych  w  nadgodzinach – czytaj  -  wydobycie w soboty i niedziele. Nie wykonujemy robót przygotowawczych przerzucając pracowników do wydobycia – czyli nie odtwarzamy frontu wydobywczego.

Z jednej strony zamykamy górnictwo, z drugiej ciągniemy z niego ile się da. Na coś się trzeba zdecydować. Podpisaliśmy Umowę Społeczna aby uniknąć brutalnego zamykania kopalń. Tymczasem wszystko zmierza w kierunku szybkiej i bezwzględnej likwidacji. Żądamy urealnienia płac , żądamy przestrzegania zasad na które się umówiliśmy albo zmiany tych zasad.

 

Treść pisma do prezesa PGG

 

Dodatkowe informacje