Publikujem pismo Związków Zawodwych do prezesa PGG w sprawie zwołania pilnego spotkania w celu omówienia sytuacji w Polskiej Grupie Górniczej .

 

 Treść pisma

Dodatkowe informacje