Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r.

Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla.

        Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego oraz sytuacja na rynku węgla - to dwa tematy, które zdominowały poniedziałkowe (19 listopada) posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które gościnnie odbyło się w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego. Obrady prowadził wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz. Porozumienie Związków Zawodowych KADRA reprezentowali Przewodniczący Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki.
W trakcie obrad Henryk Paszcza, dyrektor katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu przedstawił aktualne dane dotyczące sytuacji na rynku węgla energetycznego i koksowego w Polsce i Europie. Stwierdził, że występująca obecnie nadpodaż może mieć poważne konsekwencje dla bieżących wyników ekonomicznych spółek węglowych oraz podejmowanych przez nie działań inwestycyjnych. Zmiany rynkowe mają związek z sytuacja na rynku surowców energetycznych w USA, które stały się światowym eksporterem węgla wypieranym z amerykańskiego rynku wewnętrznego przez gaz łupkowy.
Przedstawiciele zarządów spółek węglowych zreferowali programy bhp realizowane w kopalniach węgla kamiennego. W pewnym sensie podsumowaniem tych działań było wstąpienie Piotra Litwy, prezesa WUG, który zaprezentował analizę tegorocznych wypadków w górnictwie węgla kamiennego w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jego zdaniem, niestety, liczba wypadków śmiertelnych utrzymuje się na tym samym poziomie od wielu już lat. Rocznie w kopalniach węgla kamiennego ginie ponad 20 osób. Dobry trend, trzeci rok z rzędu obserwuje się w wypadkowości ogółem, która maleje szybciej niż zakładano. Planowano pięcioprocentowe zmniejszenie liczby wypadków, a jest ono ponad sześcioprocentowe. Wypadków ciężkich zdarzyło się do 19 listopada 10 czyli o osiem mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Podkreślając atrakcyjną formę konkursu wiedzy z zakresu BHP w Kompanii Węglowej prezes WUG stwierdził, że promocja znajomości przepisów jest ważna dla zmniejszenia liczby wypadków. Warto jednak upowszechniać w formie konkursu konkretne umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.
Formułując wnioski z analizy tegorocznych kontroli nadzoru górniczego oraz zdarzeń wypadkowych Piotr Litwa stwierdził, że jednym z najważniejszych zadań przedsiębiorców górniczych jest ograniczanie robót eksploatacyjnych poniżej poziomu udostępnienia, a w rejonach szczególnie zagrożonych, wręcz ich eliminowanie. Do zmniejszenia liczby wypadków może się przyczynić usprawnienie gospodarki maszynami i urządzeniami oraz utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym. Konieczne są działania inwestycyjne dotyczące urządzeń transportowych dla przewozu załogi i transportu materiałów. 25 proc. zmniejszenie liczby wypadków w górnictwie do 2014 w ocenie prezesa WUG jest możliwe. Zmierzając do tego celu przedsiębiorcy górniczy powinni odbudować prestiż i skuteczność działania kopalnianych służby bhp oraz audytu wewnętrznego. Niezbędne jest również podniesienie jakości usług świadczonych przez pracowników podmiotów zewnętrznych, tym dla poprawy stanu bhp, ich wyszkolenia i przygotowania do pracy, a także skuteczniejszy nadzór nad tymi firmami ze strony służb kopalnianych.
W piątek 23 listopada strona związkowa spotka się z wiceministrem pracy Markiem Buciorem. Spotkanie poświęcone będzie emeryturom górniczym.

zespol1