Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r

Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r.

W dniu 5 czerwca 2013 roku w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Zawodowego „KADRA" KW S.A. W trakcie spotkania Przewodniczący Grzegorz Herwy omówił przebieg posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które odbyło się we wtorek 4 czerwca w Warszawie. W trakcie obrad po raz pierwszy w historii zespołu strony podpisały wspólne negatywne stanowisko wobec planów budowy drogi S-1 na obszarach złóż węgla kamiennego objętych koncesjami na wydobycie tego surowca przez kopalnie „Brzeszcze" i „Silesia". Omówiono aktualną sytuację ekonomiczną w Kompanii Węglowej S.A. zwracając szczególną uwagę na sytuację dotyczącą kopalń „Piekary" i „Brzeszcze". W tym miejscu Przewodniczący zaapelował do członków Zarządu o liczny udział członków zawiązku w proteście organizowanym przez organizacje związkowe KWK „Brzeszcze" w obronie miejsc pracy, który odbędzie się 6 czerwca 2013 r. pod Urzędem Miasta i Gminy Brzeszcze. W dalszej części zebrania omówiono przebieg rozmów strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej w temacie zmian w taryfikatorze kwalifikacyjnym. oraz bieżące sprawy związkowe.

 

DSCN0489
DSCN0492

DSCN0493DSCN0495