Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?.

Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?.

Od jakiegoś czasu związek zawodowy Solidarność zacieśnia współpracę z PIS. Po spotkaniu przewodniczącego Piotra Dudy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim zdecydowano o powołaniu wspólnego zespołu roboczego do spraw opiniowania ustaw. W zespole tym ze strony związkowej ekspertem ma być najbliższy współpracownik przewodniczącego Henryk Nakonienczny, Stephan Portet oraz Marcin Zieleniecki. Powołanie takiego zespołu i zacieśnienie współpracy związków z partią polityczną może dziwić i zaskakiwać gdyż jeszcze niedawno a w szczególności podczas wyborów w związku przewodniczący Duda głośno podkreślał swoją niezależność wobec partii politycznych. Dzisiaj widząc słabość Rządu Duda szuka wsparcia w opozycji rządowej. Te działania mogą pokazywać, że strona związkowa szuka możliwości obalenia rządu. W środowisku związkowym wiele jest jednak głosów przeciwnych co do współpracy z jakąkolwiek partią gdyż pamiętają czasy takiego współdziałania z AWS - em co doprowadziło do przegrania wyborów przez AWS a związek Solidarność stracił ówczesnego przewodniczącego M. Krzaklewskiego.
Dominik Kolorz zapewnia, że związek nie pójdzie z żadną siłą polityczną gdyż każda ze stron ma swoje sprawy do załatwienia. Inne cele ma związek a inne partia polityczna.
Czy jednak w związku z planowanym na jesień 2013 r. przez Solidarność i inne związki strajku generalnego niektóre partię nie chcą zbić swojego kapitału. Wszystko wskazuje na to , że tak.