Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach

We wtorek 18 czerwca br. odbyło się zebranie Zarządu Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. W trakcie zebrania przyjęto stanowisko związku dotyczące kopalń „Brzeszcze" i „Piekary", w którym wyrażono zaniepokojenie polityką Zarządu Kompanii wobec kopalń „Brzeszcze" i „Piekary" oraz zażądano wycofania się z programu restrukturyzacyjnego dla w/w kopalń opartego głównie na alokacji załogi oraz maszyn i urządzeń na inne kopalnie. (Stanowisko dołączono do komunikatu). Zostało ono przesłane Prezes Kompanii Węglowej – Joannie Strzelec-Łobodzińskiej, Januszowi Piechocińskiemu - Ministrowi Gospodarki, odpowiedzialnemu za górnictwo Tomaszowi Tomczykiewiczowi oraz dyrektorom kopalń „Brzeszcze" i „Piekary".
W dalszej części spotkania:
• Przewodniczący Grzegorz Herwy omówił sytuację w Kompanii Węglowej za IV miesiące roku oraz przebieg posiedzenia Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników,
• odniesiono się do tematu zwolnień osób posiadających uprawnienia emerytalne oraz prób zewnętrznej ingerencji w listy osób chronionych przez związek,
• zwrócono uwagę członków zarządu na Zarządzenie nr 17 Zarządu Kompanii Węglowej zobowiązujące kierownictwo kopalń do określenia, którzy z pracowników powierzchni należą do grupy inżynieryjno-technicznej, a którzy do administracji. Członkowie Zarządu wyrazili swoje zaniepokojenie faktem, że w niektórych kopalniach większość dotychczasowych pracowników inżynieryjno-technicznych została zaliczona do grupy administracji,
• powołano komitet obchodów 10-lecia powstania związku.

 

        DSCN0550    DSCN0551

DSCN0553

DSCN0554

 

Stanowisko Brzeszcze, Piekary - link

Stanowisko Brzeszcze, Piekary - pismo - link