Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych.

MZZ Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych.

Proces restrukturyzacji Kompanii Węglowej dotyka wszystkich oddziałów i zakładów Kompanii Węglowej, w tym także pracowników Centrum Usług Księgowych. Pracownicy CUK niejednokrotnie zwracali uwagę na niewłaściwe metody zarządzania stosowane przez dyrekcję. Stare „dobre" metody sprawdziły się w procesie tworzenia Centrum, tj. zastraszanie, dawanie propozycji „nie do odrzucenia, proponowanie zmiany miejsca pracy i domaganie się natychmiastowej odpowiedzi stały się i w obecnej sytuacji firmy normą.

W tej sytuacji Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kadra" wystosował list do Wiceprezesa Kompanii Węglowej Przemysława Walczaka w którym domaga się zaprzestania stosowania „siłowych" metod zarządzania w Centrum Usług Księgowych i wznowienia czytelnych, prostych form dialogu na linii pracodawca związki zawodowe. Zdając sobie sprawę, że pracownicy CUK zasługują na wyprzedzającą i odpowiedzialną informację jaki los ich czeka związek domaga się spotkania na którym dyrekcja przedstawi plan postępowania z pracownikami w kontekście zmian w Kompanii Węglowej S.A.